Tabela Opcji
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Tabela Opcji jest tabelą podzieloną na dwie części. W lewej części znajduje się lista ofert kupna opcji, w prawej - lista ofert sprzedaży opcji. Między nimi znajduje się kolumna z cenami wykonania umowy (cena realizacji opcji). Możesz otworzyć tyle Tabel Opcji, ile potrzebujesz.

Option Board

W nagłówku widzisz nazwę interesującej Cię opcji. Klikając na nazwę i daty wygaśnięcia, można przejść do innych opcji dla tego samego instrumentu bazowego.

Tabela Opcji zawiera wskaźnik aktywności rynkowej z podpowiedzią harmonogramu w prawym górnym rogu okna. Jest on zielony, kiedy rynek jest aktywny i żółty, kiedy nie jest aktywny. Po umieszczeniu na nim kursora myszy, zobaczysz szczegółowy harmonogram rynku.

Na dole tabeli znajduje się nazwa instrumentu bazowego i jego prognozowana cena. Klikając prawym przyciskiem myszy na jego nazwę, można przejść do innych modułów, które zawierają informacje o nim.

Dane z Tabeli Opcji można skopiować jako tekst lub wyeksportować do MS Excel, naciskając przycisk

Option Board

i wybierając opcję.

Zestaw kolumn można zmienić, klikając ikonę pod wskaźnikiem aktywności rynkowej

Option Board

.

Kolumna Cena Wykonania posiada elastycznie dostosowywany filtr, który pozwoli Ci wybrać tylko te opcje, które w pełni odpowiadają Ci pod względem cen wykonania umowy. Aby skorzystać z tego filtra, należy nacisnąć ikonę przy nazwie kolumny Cena Wykonania i wypełnić pole zgodnie z formatem pokazanym na tekście zastępczym pola, “Od - Do : Krok, …”: wprowadź dolną i górną granicę przedziału, który chcesz zbadać, oddzielone kreską, a po dwukropku dodaj żądany krok pomiędzy dwoma sąsiednimi wynikami.

Option Board

Każdy z tych parametrów można łatwo pominąć, np. można wpisać '-100:2', aby wyświetlić wszystkie ceny wykonania do 100 od najniższej wartości dostępnej dla wybranych opcji z krokiem 2. Dodaj drugi interwał, oddzielając go od pierwszego przecinkiem i badaj nieciągłe interwały cen wykonania, jak na rysunku powyżej.

Kolejna ważna cecha charakterystyczna Tabeli Opcji EXANTE: pokazuje powszechnie stosowane wskaźniki zwane wskaźnikami greckimi. Zmienność Implikowana (ZI) jest mierzona w procentach i wyświetlana jako histogram:

Option Board

Obliczamy współczynnik delta, który jest miarą zmiany ceny opcji wynikającą ze zmiany aktywów bazowych oraz współczynnik gamma, będący stopniem zmiany współczynnika delta.

Dostępny jest również współczynnik theta, który mierzy stopę spadku premii wynikającą z upływu czasu. Współczynnik theta jest obliczany dla każdego dnia w punktach cenowych. Ostatnim wskaźnikiem dodanym tym razem jest vega; określa on ilościowo narażenie na ryzyko związane z zakładanymi zmianami zmienności. Jest on obliczany w punktach cenowych za jeden punkt procentowy zmiany ZI.

Można je wszystkie znaleźć pod ikoną w prawym górnym rogu tabeli Tabela Opcji.

Współczynniki greckie są obliczane na podstawie uogólnionego modelu Black, indywidualnie dla każdej ceny wykonania opcji. Trzymamy się następujących zasad:

  • Zmienność Implikowana jest obliczana tylko dla opcji „out-of-the-money”, w oparciu o średnie notowania pomiędzy ceną bid i ask;

  • Aby obliczyć czas do wygaśnięcia opcji stosujemy daty kalendarzowe z dokładnością do jednej sekundy;

  • Stopa wolna od ryzyka jest obliczana na podstawie średnich spreadów w strategii box spread dla tych opcji SPX, które mają takie terminy wygaśnięcia, że pozwalają na określenie ceny rynkowej przy użyciu cen bid i ask ze względu na wystarczającą płynność;

  • Stawka za niereprezentatywne wygaśnięcia jest ekstrapolowana sześciennie.

Wykorzystujemy terminową cenę aktywów bazowych obliczoną na podstawie parytetu Put-Call. W ten sposób możemy brać pod uwagę oczekiwane dywidendy bez korzystania z prognoz zysków z dywidend dostarczanych przez osoby trzecie. Pozwala nam to na bardziej precyzyjne szacunki.

W chwili obecnej ZI i współczynniki greckie są obliczane tylko w ramach sesji giełdowej dla opcji z aktywami bazowymi nominowanymi w dolarach i euro.

Weźmy na przykład opcje na Cukier nr 11, wygasające w czerwcu 2018 r. (SO.ICE.N2018.)

Option Board

Weźmy opcję sprzedaży z ceną wykonania 13. Generalnie, współczynniki greckie będą interpretowane w następujący sposób:

Parameter

Jednostki

Miara podstawowa

Miara podstawowa

Delta

Punkt

1 punkt zmiany ceny aktywów bazowych

Delta = - 0,50: gdy cena aktywów bazowych wzrośnie o 1 pips, cena opcji spadnie o 0,5 pipsa

Vega

Punkt

1 punkt procentowy zmiany ZI

Vega = 0,0255: jeżeli ZI zmieni się o 1 punkt procentowy, cena opcji zmieni się o 0,0255 punktu procentowego

Theta

Punkt

1 dzień

Theta = - 0.034: cena opcji będzie się zmniejszać o 0,034 punktu dziennie

Gamma

Ułamek Delta

1 punkt zmiany ceny aktywów bazowych

Gamma = 0.2503: gdy cena aktywów bazowych zmienia się o 1 pips, współczynnik Delta zmienia się o 0,2503 punktu

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?