Monitor Notowań
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Monitor Notowań pomaga śledzić ceny Ask i Bid wraz ze wskaźnikami wzrostu i spadku cen dla odpowiednich instrumentów. Aby dodać instrumenty, należy przeciągnąć je z modułu Instrumenty do modułu Monitor Notowań.

Quote Monitor

Moduł ten wyświetla następujące informacje dla każdego instrumentu: Instrument (nazwa instrumentu), Opis, Kwota Bid, Kwota Ask, Wielkość Bid (ilość instrumentów do sprzedania), Bid (cena Bid instrumentu ze wskaźnikiem zmiany kierunku ceny), Ostatnia (cena), Ask (cena Ask instrumentu ze wskaźnikiem zmiany kierunku ceny), Wielkość Ask (ilość instrumentów do kupienia), Zmiana (całkowita dzienna zmiana), % Zmiany (dzienna zmiana procentowa), Ilość Otwartych Zleceń, Status (aktualny status aktywności rynkowej) i wiele innych zestawów danych. Naciśnij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby wyświetlić pełną listę możliwych kolumn.

Na przykład:

Kolumna Ilość Otwartych Zleceń przedstawia całkowitą liczbę niezamkniętych kontraktów na instrumenty pochodne, które są w posiadaniu uczestników rynku na koniec dnia. Każda transakcja zrealizowana na giełdzie ma wpływ na poziom Ilości Otwartych Zleceń na dany dzień.

  • Jeżeli obie strony transakcji rozpoczną nową pozycję, Ilość Otwartych Zleceń wzrośnie o jeden kontrakt (+1).

  • Jeżeli obaj handlowcy zamykają istniejącą lub starą pozycję, Ilość Otwartych Zleceń spadnie o jeden kontrakt (-1).

  • Trzecią i ostatnią możliwością jest przekazanie przez jednego starego inwestora swojej pozycji nowemu inwestorowi. W tym przypadku Ilość Otwartych Zleceń nie ulegnie zmianie (0).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?