Wszystkie kolekcje
TRANSAKCJE I OPŁATY
Opłata za wykonanie ręczne
Opłata za wykonanie ręczne
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opłata za zlecenia głosowe/mailowe wynosi 90 euro.

Opłata ta jest pobierana, jeśli instrument jest dostępny na platformie internetowej.

Aby złożyć zlecenie głosowe, należy skontaktować się z [email protected] z zarejestrowanego adresu e-mail. Wiadomość powinna zawierać:

  • Nazwę instrumentu

  • Stronę zlecenia

  • Rodzaj zlecenia

  • Ilość

  • Cenę, po której można dokonać transakcji

  • Numer rachunku klienta

Istnieje kilka instrumentów, które wymagają ręcznego wykonania. Są one dostarczane na platformie w trybie tylko do podglądu:

  1. Instrumenty OTC (symbol: .OTCMKTS).

  2. Instrumenty Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (symbol: .FWB)

  3. Obligacje (z wyjątkiem MOEX i kilku innych rynków)

Realizacja zleceń głosowych dla tych instrumentów nie podlegają opłacie za wykonanie ręczne.

Opłata w wysokości 90 euro jest również pobierana, gdy EXANTE dokonuje zamknięcia otwartych pozycji w przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?