Wszystkie kolekcje
TRANSAKCJE I OPŁATY
Przegląd opłat: opłaty za usługi
Przegląd opłat: opłaty za usługi
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podstawowe informacje dotyczące opłat za usługi:

  • Firma EXANTE nie pobiera opłat za przelewy do EXANTE

  • Brak opłat za przelewy pomiędzy własnymi rachunkami i subkontami w ramach EXANTE

  • Możliwość darmowego korzystania z dźwigni podczas handlu z EXANTE (dostępne domyślnie)

  • Połączenie FIX API i HTTP API jest bezpłatne (dostępne dla klientów posiadających depozyt w wysokości co najmniej 50 000 euro lub równowartość tej kwoty)

Posiadanie konta w EXANTE jest zawsze bezpłatne - niezależnie od dodanych środków i wykorzystywanych instrumentów. Jednakże, firma EXANTE może pobierać różne prowizje za określone działania, jak podano poniżej.

Opłata

Stosowana stawka

Warunki stosowania

50 euro miesięcznie

Stosuje się do kont, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • Brak transakcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy

  • Brak otwartych pozycji

  • Saldo poniżej 5 000 euro

Puste rachunki z saldem poniżej 100 euro mogą zostać zamknięte po dwóch latach nieaktywności

30 EUR / 30 USD / 30GBP lub równowartość w przeliczeniu na jedną transakcję

Opłata ta obowiązuje za każdym razem, gdy wypłacasz środki z konta handlowego EXANTE i zależy od waluty wypłaty. Opłata ta może być niekiedy wyższa w trakcie rozliczania, w zależności od banku, z którego korzystasz.

Opłata za wpłatę środków

0

EXANTE nie pobiera żadnej opłaty od wpłat.

0

Nie pobieramy opłat za transakcję z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, dopóki Twoje Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego jest mniejsze niż 100%.

W przypadku przekroczenia 100% depozytu zabezpieczającego naliczana jest opłata w wysokości 100% rocznie od wartości przekroczenia (naliczana dziennie).

W chwili, gdy wykorzystanie depozytu zabezpieczającego na rachunku przekroczy 100%, zostanie wysłany do Ciebie e-mail z wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, zatytułowany „Pilne: Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego *Nazwa Klienta*”, ostrzegający o narażeniu i wzywający do jak najszybszego uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Należy również pamiętać, że EXANTE zastrzega prawo do redukcji pozycji na Twoim koncie bez dodatkowego ostrzeżenia w przypadku, gdy wezwanie zawarte w wiadomości e-mail nie zostało przez Ciebie spełnione.

  • Opłata za ręczną realizację (wyłącznie zamknięcie) w przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wynosi 90 euro

~12% transakcji

Standardowa stopa procentowa dla akcji łatwych do pożyczenia wynosi 12%, choć może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

90 euro

Opłata dotyczy głosowych zleceń transakcji w przypadku składania zleceń przez telefon/e-mail.

Opłata ta jest pobierana, jeśli instrument jest dostępny do obrotu na platformie internetowej.

Zmienne

Stosowane przez giełdę emitującą. Więcej informacji można znaleźć w Przegląd opłat:Opłaty giełdowe lub w Strefie Klienta

Zmienne

Wszystkie aktualne opłaty overnight pozycji krótkich i FX można znaleźć w Strefie Klienta. Wszystkie pozostałe instrumenty nie podlegają opłatom overnight.

Zmienne

Odsetki stosuje się jako opłatę za zajmowanie ujemnych pozycji w gotówce. Wielkość odsetek zależy od waluty pozycji i można ją sprawdzić w Strefie Klienta.

Opłata powiernicza

0,3% rocznie

Opłata powiernicza dotyczy obligacji i jest pobierana w podobny sposób, jak opłaty overnight.Ważna uwaga: Chociaż firma EXANTE nie pobiera żadnych opłat za wpłaty klientów, należy pamiętać, że niektóre opłaty mogą pojawić się zanim pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku EXANTE. Opłaty te mogą być pobierane przez bank wydający, pośredniczący i/lub bank beneficjenta, który realizuje przelewy bankowe. W przypadku niejasności co do kosztów przelewu skontaktuj się ze swoim bankiem.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?