Wszystkie kolekcje
TRANSAKCJE I OPŁATY
Kup obligacje i wykorzystaj je jako zabezpieczenie w obrocie
Kup obligacje i wykorzystaj je jako zabezpieczenie w obrocie
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Możesz wykorzystać pewien procent niektórych obligacji przechowywanych na rachunku EXANTE, jako zabezpieczenie w obrocie innymi papierami wartościowymi. Możesz również użyć zapasowego zabezpieczenia w celu zapisów na pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Dotyczy to obligacji zakupionych bezpośrednio za pośrednictwem EXANTE lub przeniesionych przez klientów na ich rachunki z innej instytucji finansowej.

Stopa procentowa waha się w zależności od:

  • Rodzaju obligacji

  • Oceny

  • Czasu trwania (Daty wygaśnięcia).

Stawki początkowe dla poszczególnych obligacji na platformie desktopowej EXANTE znajdują się w zakładce „Informacje o instrumencie” danej obligacji, obok Współczynnika Dźwigni:

Image_from_iOS__9_.jpg
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie na liście instrumentów

  • Wybierz „Informacje o instrumencie”

Współczynnik Dźwigni Finansowej obliczony w punktach procentowych określa, jaka część wartości obligacji nie może być wykorzystana jako zabezpieczenie do obrotu innymi papierami wartościowymi.

Nie ma opłat za wykorzystanie obligacji jako zabezpieczenia, ale pobieramy standardowe opłaty za obrót obligacjami. Będziemy również naliczać odsetki w przypadku przekroczenia depozytu zabezpieczającego lub ujemnego salda gotówkowego.

Standardowe stawki opłat za obrót obligacjami są następujące:

  • Opłata za powiernictwo. Zwykle jest to 0,3% wartości obligacji. Jest to stawka roczna naliczana codziennie. Jest ona wyświetlana jako „Stawka overnight” w „Informacji o instrumencie”. W przypadku zastosowania tej opłaty, klient zobaczy opłatę w raporcie z transakcji jako „Opłatę powierniczą”

  • Opłata od obrotu: 0,09% (wartości transakcji). Ma to zastosowanie w przypadku zakupu obligacji przez EXANTE, a nie przeniesienia jej z innej instytucji finansowej

  • Minimalna opłata za transakcje wynosi 50 USD za transakcję (nie dotyczy obligacji MOEX będących przedmiotem obrotu na platformie);

Więcej informacji na temat opłat za usługi EXANTE znajdziesz tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?