Handel w module Click-Trade
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby handlować za pomocą modułu Click-Trade, wybierz odpowiedni instrument w module Instrumenty i przeciągnij go do panelu Click-Trade.

Trading in the ClickTrade Module

Aby przeprowadzić transakcję, wybierz jej Czas Trwania, czyli okres, w którym Twoja oferta sprzedaży lub kupna instrumentów pozostanie ważna (Dzień - ważna do końca dnia handlowego, lub GTC - ważna do odwołania, IOC - natychmiast lub anuluj, FOK - wszystko albo nic). Następnie w polu Ilość określ ilość instrumentów, które chcesz kupić.

Teraz możesz korzystać z następujących funkcji Click-Trade, aby kupować lub sprzedawać instrumenty: Wejdź po cenie Bid, Sprzedaj po cenie rynkowej, Sprzedaj po cenie Bid, Dołącz do oferty, Kup po cenie rynkowej, Oferta kupna. Spośród nich, dwa poniższe przyciski tworzą zlecenia rynkowe:

Kup po cenie rynkowej — kupuje po aktualnej cenie Ask; nawet jeśli cena zaczęła rosnąć i tylko część instrumentów została sprzedana po starej cenie, pozostałe instrumenty zostaną kupione po dowolnej cenie (niższa lub wyższa cena, która jest aktualną ceną rynkową w momencie zamknięcia zlecenia). Moduł Bieżące Zlecenia wyświetla średnią cenę zakupu w kolumnie Cena średnia.

Sprzedaj po cenie rynkowej — sprzedaje po aktualnej cenie Bid; nawet jeśli cena zaczęła spadać i tylko niektóre z instrumentów zostały sprzedane po starej cenie, pozostałe instrumenty zostaną sprzedane po cenie Bid (niższa lub wyższa cena, która jest aktualną ceną rynkową w momencie zamknięcia zlecenia). Moduł Bieżące Zlecenia wyświetla średnią cenę sprzedaży w kolumnie Cena średnia.

Pozostałe przyciski tworzą Zlecenia z Limitem:

Wejdź po cenie Bid — tworzy zlecenie z limitem ceny na zakup określonej ilości instrumentów po Cenie Bid, aktualnej w momencie otwierania zlecenia. Na przykład, jeżeli aktualna cena kupna wynosi 1,3797 ale wzrosła zaraz po kliknięciu na Wejdź po cenie Bid, zlecenie zostanie zrealizowane w całości tylko wtedy, gdy odpowiednie instrumenty zostaną wystawione na sprzedaż po cenie 1,3797 lub niższej.

Sprzedaj po cenie Bid — tworzy zlecenie z limitem ceny na sprzedaż określonej ilości instrumentów po Cenie Bid. Na przykład, jeżeli aktualna cena Bid wynosi 1,3797 ale spadła zaraz po kliknięciu na Sprzedaj po Cenie Bid, zlecenie zostanie zrealizowane w całości tylko wtedy, gdy są kupujący, którzy chcą kupić odpowiednie instrumenty po cenie 1,3797 lub wyższej.

Dołącz do oferty — tworzy zlecenie limitowane na sprzedaż określonej ilości instrumentów po Cenie Ask. Na przykład, jeżeli aktualna cena Ask wynosi 1,3797 ale spadła zaraz po kliknięciu na Dołącz do oferty, zlecenie zostanie zrealizowane w całości tylko wtedy, gdy znajdą się nabywcy chcący kupić odpowiednie instrumenty po cenie 1,3797 lub wyższej.

Oferta kupna — tworzy zlecenie z limitem ceny na zakup określonej ilości instrumentów po Cenie Ask aktualnej w momencie otwierania zlecenia. Na przykład, jeżeli aktualna cena Ask wynosi 1,3797, ale wzrosła zaraz po kliknięciu na Oferta kupna, instrumenty zostaną zakupione tylko wtedy, gdy będą oferowane za cenę 1,3797 lub niższą.

Moduł ten pozwala również na składanie inteligentnych zleceń typu Take Profit/Stop Loss za pomocą dolnego panelu sekcji. Po wprowadzeniu ilości aktywów, które chcesz kupić lub sprzedać, określ rodzaj zlecenia: możesz wybrać konkretną cenę, żądaną zmianę ceny w wartościach bezwzględnych lub w pipsach. Jeżeli wybierzesz pipsy, upewnij się, że wpisujesz liczby całkowite.

Natychmiast po utworzeniu, zlecenie można zobaczyć w module Bieżące Zlecenia. Po pomyślnej realizacji zamówienia w całości, w prawej dolnej części ekranu pojawia się powiadomienie; odpowiednia transakcja pojawia się w Dzienniku Transakcji; zmiany pozycji w Podsumowaniu Rachunku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?