Handel w module Zlecenie
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby dokonywać transakcji za pomocą modułu Zlecenie, musisz uruchomić ten moduł klikając na Zlecenie na pasku narzędzi. Domyślnie okno modułu wyświetlane jest w prawej części ekranu. Aby rozpocząć korzystanie z modułu, wybierz odpowiedni instrument w module Instrumenty i przeciągnij go do modułu Zlecenie. Teraz możesz przystąpić do działania.

Trading in the Order Module

Możesz złożyć następujące zlecenia:

Market – tworzy rynkowe zlecenie sprzedaży lub kupna.

Limit – zlecenie z limitem zostanie wykonane po cenie określonej w zleceniu lub lepszej Wybierając ten typ zlecenia, musisz pamiętać o podaniu ceny w polu Cena; kiedy ten poziom ceny zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie wykonane.

Stop – zlecenie Stop zostanie aktywowane, gdy cena rynkowa osiągnie określony poziom. Wybierając ten typ zlecenia, musisz pamiętać o podaniu ceny w polu Cena Stop. Aktywacja zlecenia Stop uruchamia zlecenie Market, które wykonywane jest po cenie rynkowej.

Wybierz Czas Trwania bieżącego zlecenia dla każdego typu zlecenia, korzystając z następujących opcji: Day/Dzień – ważne do końca dnia transakcyjnego lub GTC – ważne do odwołania, IOC natychmiast lub odwołaj, FOK wszystko albo nic.

Aby zakończyć tworzenie zlecenia, kliknij przycisk Sprzedaj lub Kup. W ten sposób proces tworzenia zlecenia zostanie zakończony, a Twoje zlecenie będzie dla Ciebie widoczne w module Bieżące Zlecenie.

Możesz również składać zlecenia Take Profit / Stop Loss z dolnego panelu sekcji. Po wprowadzeniu ilości aktywów, które chcesz kupić lub sprzedać, określ rodzaj zlecenia: możesz wybrać konkretną cenę, żądaną zmianę ceny w wartościach bezwzględnych lub w pipsach. Jeżeli wybierzesz pipsy, upewnij się, że wpisujesz liczby całkowite jako cenę rynkową.

Te dwa zlecenia, TP i SL, pozwalają uniknąć Ci siedzenia przed ekranem i czekania na wynik, ponieważ zostaną one wykonane automatycznie, gdy tylko cena osiągnie poziom zlecenia. Ponadto, zlecenia TP i SL są łączone razem, więc kiedy zlecenie TP jest realizowane, zlecenie SL jest automatycznie anulowane i odwrotnie.

Przy składaniu zleceń typu TP i SL uwzględnij kilka poniższych wskazówek:

  • zarówno zlecenia z Limitem ceny jak i zlecenia Market z TP/SL są wyświetlane w nawiasach kwadratowych w module Bieżące Zlecenia

  • zlecenie TP/SL z limitem ceny ma status Oczekujące, natomiast zlecenie wejściowe ma status Aktywne

  • zlecenie rynkowe TP/SL ma status Aktywne, ponieważ zlecenie wejściowe jest realizowane natychmiast po cenie rynkowej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?