Wszystkie kolekcje
Podręcznik Użytkownika
Platforma handlowa (wersja desktopowa)
Zlecenia warunkowe: Jedno-Anuluje-Drugie i Jeżeli-Zrealizowane
Zlecenia warunkowe: Jedno-Anuluje-Drugie i Jeżeli-Zrealizowane
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Połącz aktywne zlecenia w grupie Jedno-Anuluje-Drugie i realizuj złożone strategie transakcyjne typu „multi-leg”! Jeżeli jedno z tych zamówień zostanie uruchomione, pozostałe zostaną automatycznie anulowane.

Oto jak to zrobić:

  • Otwórz Bieżące Zlecenia

  • Wybierz do pięciu zleceń, które chcesz zgrupować

  • Z menu kontekstowego grupę Ustaw JAD

Set OCO group

Jednym z najbardziej popularnych scenariuszy korzystania z grupowania JAD jest składanie zleceń Take Profit + Stop Loss, oprócz zlecenia głównego. Niezależnie od tego, czy cena pójdzie w górę czy w dół, jedno z nich zostanie wykonane, a drugie nie.

Możesz połączyć istniejące zlecenia jak pokazano powyżej lub stworzyć dedykowaną parę TP/SL:

  • Podczas składania zlecenia za pomocą modułów Click-Trade, Zlecenie lub Głębokość rynku

  • Do Składanego, Oczekującego, Aktywnego lub Zrealizowanego zlecenia w menu kontekstowym Bieżące Zlecenia

Utworzone w ten sposób zlecenia Take Profit / Stop Loss są traktowane jako warunkowe zlecenia typu Jeżeli Zrealizowane, co oznacza, że jedno z nich zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy ich zlecenie macierzyste zostanie pomyślnie zrealizowane. W przeciwnym razie, zlecenia te będą oczekujące.

Wybierz to, co Ci najbardziej odpowiada:

  • Użyj wstępnie skonstruowanych TP/SL do składania zamówień z Limitem i/lub Stopem, lub

  • NOWOŚĆ! Połącz wybrane przez siebie zlecenia, np. podstawowe typu Limit ze Stop Limit lub Trailing Stop dla bardziej złożonych strategii handlowych!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?