Alerty Cenowe
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz śledzić zmiany cen? Ustaw Alert cenowy!

Używaj tych alertów, aby mieć oko na wszystkie najnowsze trendy rynkowe i opracować odpowiednią strategię handlową.

Price alerts

Jak działają Alerty cenowe?

Ustaw Alert cenowy, który powiadomi Cię, kiedy cena instrumentu spełni określony warunek. Kiedy alert jest aktywny, można go edytować według własnych upodobań. Kiedy warunek zostanie spełniony, stan alertu ulega zmianie i pojawia się powiadomienie.

Price alerts

Ile alertów cenowych mogę ustawić?

Możesz ustawić tyle alertów, ile chcesz. Zarządzaj nimi w module Alerty cenowe, aby zapobiec ewentualnym stratom lub osiągnąć zyski!

Jak utworzyć alert cenowy?

Price alerts
  1. Otwórz moduł Alerty cenowe, klikając na jego ikonie na pasku narzędzi

  2. Wybierz instrument i przeciągnij go do modułu Alerty cenowe

Albo kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym instrumencie, aby utworzyć Alert cenowy z poziomu menu kontekstowego.

Price alerts

Wyświetlone zostanie okno:

  • Sprawdź aktualne notowania instrumentu

  • Wprowadź cenę docelową

  • Wybierz stronę notowania (Bid, Mid, ASk)

  • Ustaw warunek wyzwalania (niższy lub wyższy od ceny docelowej)

  • Kliknij OK!

Domyślnie zakładamy, że chcesz kupić po cenie niższej lub sprzedać po cenie wyższej niż rynkowa. Spodziewasz się innego rezultatu? Po prostu wybierz warunek po ustaleniu ceny docelowej!

W oknie nie ma notowań Kupno/Sprzedaż!

Niektóre z naszych kanałów udostępniamy na zasadzie subskrypcji. Jednak nadal możesz tworzyć Alerty cenowe, aby śledzić wahania cen - nawet jeśli nie posiadasz płatnego abonamentu!

Gdzie mogę przeglądać utworzone przeze mnie alerty cenowe?

Zawsze możesz usunąć alerty, których już nie potrzebujesz:

  • Za pomocą menu kontekstowego albo

  • wybierając je i naciskając klawisz „Del”.

Czy chcesz, aby Alerty cenowe pomogły Ci zobaczyć większą perspektywę?

Włącz Alerty cenowe do swoich wykresów instrumentów! Przejdź do Ustawienia - Wykres i zaznacz pole „Wyświetl Alerty cenowe”.

Price alerts
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?