Co to jest Współczynnik Koncentracji?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Współczynnik Koncentracji określa stawkę kary stosowanej za koncentrację niektórych pozycji.Współczynnik Koncentracji 50% oznacza, że jeżeli pozycja przekracza 50% całkowitej wartości rachunku, pozycja ta jest uznawana za Skoncentrowaną, a procent środków zablokowanych na depozycie zabezpieczającym wzrośnie do wartości Współczynnika Koncentracji.

Przykład

Instrument RDS.B.NYSE:
Współczynnik Dźwigni dla pozycji długiej wynosi 20%,
Współczynnik Koncentracji dla pozycji długiej wynosi 75%.

Klient, u którego Wartość Rachunku wynosi 10 000 USD otwiera pozycję o wartości 12 000 USD. Wartość pozycji x 75% znajduje się poniżej Wartości Rachunku, w związku z tym zastosowanie ma Współczynnik Dźwigni wynoszący 20%, a 2 400 USD jest zablokowane jako depozyt zabezpieczający (12000*20%).

Klient, u którego wartość rachunku wynosi 10000 USD otwiera pozycję w RDS.B.NYSE wartą 25 000 USD. Pozycja w RDS.B.NYSE x Współczynnik Koncentracji dla pozycji długiej jest wyższa niż wartość rachunku (25000x75%=18750>10000), dlatego też zastosowanie ma Współczynnik Dźwigni w wysokości 75%, a 18 750 USD jest zablokowane jako depozyt zabezpieczający dla tej właśnie pozycji.

Inne pozycje będą działały oddzielnie zgodnie z tą samą logiką, a całkowity depozyt zabezpieczający będzie sumą poszczególnych depozytów zabezpieczających (normalnych lub z karą, w zależności od wielkości każdej pozycji i współczynnika kary).

Współczynniki Koncentracji mają zastosowanie do większości instrumentów Forex oraz akcji/instrumentów ETF. Współczynniki Koncentracji są również ustalane dla niektórych kontraktów terminowych typu futures i opcji bazowych. Współczynniki Dźwigni Finansowej oraz Współczynniki Koncentracji są ustalane przez Dział Ryzyka indywidualnie dla każdego przypadku i mogą być zmienione w dowolnym momencie.

Zawsze możesz sprawdzić Współczynnik Koncentracji w module „Informacje o instrumencie” na swojej platformie desktopowej.

Image_from_iOS__18_.jpg
Image_from_iOS__19_.jpg

Depozyt zabezpieczający koncentracji jest ustawieniem globalnym i nie może być wyłączony dla konkretnych rachunków.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?