Otwarte Pozycje
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Otwarte Pozycje pozwala na łatwe przeglądanie i zarządzanie wszystkimi otwartymi pozycjami oraz wszystkimi aktywnymi zleceniami.

Moduł Otwarte Pozycje wyświetla wszystkie pozycje, które zostały otwarte oraz ich podstawowe informacje: Instrument, Pozycja (ilość), Średnia Cena, Cena, ZiS w EUR (zysk/strata w domyślnej walucie). Informacje te są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Oprócz tego znajdują się tu dwie kolumny (Długa i Krótka), które wyświetlają informacje o aktywnych zleceniach.

Open Positions

Kliknięcie na czerwony przycisk z krzyżykiem w pierwszej kolumnie spowoduje zamknięcie otwartej pozycji. Wszystkie aktywne zlecenia można anulować, klikając na czerwony krzyżyk w ostatniej kolumnie. Możesz również zamknąć lub anulować wszystkie pozycje naraz, klikając na Anuluj i Zamknij Wszystkie.

Pamiętaj, że jeżeli jedna z Twoich otwartych pozycji ma wartość równą lub wyższą niż 100 000 USD, nasza platforma może nie pozwolić Ci na zamknięcie jej po cenie rynkowej. Wyłączając opcję zamknięcia zabezpieczamy naszych klientów przed przypadkowym kliknięciem anulującym, które może prowadzić do nieprzewidywalnych strat. Możesz zamknąć swoje pozycje częściowo albo zamknąć je po cenie granicznej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?