Podsumowanie Konta
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Podsumowanie Konta wyświetla informacje o stanie rachunku. Obejmuje on pozycje, dostępne fundusze, wielkość depozytu zabezpieczającego i dostępne saldo (NAV).

Account Summary

Istnieją oddzielne sekcje według typów instrumentów (Gotówka, Kontrakty terminowe, Opcje, itp.). Każda sekcja składa się z otwartych pozycji wraz z ich wielkością, cenami, ZiS (łącznie z przewidywanymi dziennymi ZiS) oraz innymi wartościami.

Domyślnie, Podsumowanie Konta pokazuje dane w czasie rzeczywistym.

Naciskając przycisk

Account Summary

można wybrać okres historyczny.

Po umieszczeniu kursora myszy na cenie aktywów, zobaczysz podpowiedź z jego aktualną ceną i dokładnym czasem, w którym cena ta została pobrana.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?