Przejdź do głównej zawartości
Głębokość Rynku
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Głębokość Rynku to specjalistyczny moduł w terminalu transakcyjnym EXANTE, który wyświetla listę aktywnych zleceń z limitem ceny, zgrupowanych według strony transakcji i ułożonych według kursu. Cechą wyróżniającą moduł Głębokość Rynku jest bogata wizualizacja. Pozwala to inwestorowi na analizę warunków rynkowych przez odkrywanie poziomów cen i stref oporu. Nie łączymy danych z wielu giełd, co pozwala na porównywanie sytuacji handlowych.

Aby przełączać się pomiędzy trybami, kliknij na ikonę w górnej części okna Głębokości Rynku:

What is a Market Depth?
What is a Market Depth?

Tryb klasyczny (bez histogramu) posiada tylko dwie kolorowe linie niezależnie od wolumenu: najniższa oferta Ask i najwyższa oferta Bid. Jest to najprostszy widok Głębokości Rynku.

What is a Market Depth?

Histogram według rozmiaru wyświetla kolorowe kolumny obok każdej linii ze zleceniem; jego szerokość wskazuje na wielkość - najdłuższa kolumna odpowiada największej wielkości.

What is a Market Depth?

Histogram według wielkości całkowitej bierze pod uwagę całkowitą wielkość wszystkich zleceń po stronie kupna lub sprzedaży, więc najdłuższa kolumna byłaby najwyższa lub najniższa. Sumuje on całkowitą wielkość, zaczynając od najlepszej oferty (np. cena najbardziej zbliżona do ceny rynkowej). Na przykład całkowita wielkość wolumenu dla ceny do 198,30 stanowiłaby sumę wielkości dla cen 198,81, 198,70, 198,40 i 198,30.

Możesz dokonywać transakcji bezpośrednio w oknie Głębokości Rynku. Jeżeli nie widzisz panelu transakcyjnego, kliknij na odpowiedni przycisk.

What is a Market Depth?

Jeżeli masz jakąś otwartą pozycję (krótką lub długą), zobaczysz ją również tutaj, w przeciwnym razie pojawi się słowo „Flat”.

What is a Market Depth?

Po wpisaniu ilości, możesz złożyć zlecenie rynkowe lub limitowane. Zlecenia rynkowe są składane po kliknięciu na przyciski „Sprzedaj” lub „Kup”.

Możesz zmienić czas trwania (inny niż „Dzień”), jeśli jest on dostępny dla instrumentu, którym chcesz handlować.

Aby złożyć zlecenie z określonym limitem ceny, wpisz ilość, wskaż komórkę z tą ceną w module Głębokość Rynku i kliknij na nią. Wyświetlone zostaną ikony potwierdzenia i anulowania, jak również wielkość zamówienia. Jeżeli wszystko jest w porządku, kliknij na zielony znak zatwierdzenia, aby złożyć zlecenie.

What is a Market Depth?

Uwaga: Podwójne kliknięcie na komórkę spowoduje natychmiastowe złożenie zamówienia! Jeżeli chcesz uniknąć l nieprawidłowych kliknięć, otwórz zakładkę Ustawienia - Ogólne i zaznacz pole wyboru „Pokaż potwierdzenia zlecenia”.

What is a Market Depth?

Przyjrzyjmy się innemu przykładowi wyjaśniającemu, jak zostanie zrealizowane zlecenie Kup 1300 po cenie rynkowej. Skutkuje to zebraniem dostępnych wolumenów w notowaniach do łącznej wielkości przekraczającej pożądaną ilość, zaczynając od najlepszego przedziału cenowego. W przypadku pokazanym na ekranie, zlecenie zostanie zrealizowane następująco: 300 @ 176,45 + 500 @ 176,46 + 200 @ 176,48 + 100 @ 176,49

What is a Market Depth?

Możesz złożyć zlecenie ze stopem zamiast limitu ceny. Zostanie ono uruchomione, kiedy rynek osiągnie określoną przez ciebie cenę stop. W tym celu umieść kursor myszy w komórce modułu Głębokość Rynku, trzymając wciśnięty klawisz ‘Alt’ (tekst w komórce zmieni się z Limit na Stop), kliknij i potwierdź.

What is a Market Depth?

Aby złożyć zlecenie z ilością równą wielkości przedziału cenowego, kliknij na komórkę, trzymając wciśnięty klawisz modyfikujący ‘Ctrl’/‘Cmd’.

Możesz przeciągnąć i upuścić dowolne zlecenie w oknie Głębokości Rynku, aby je zastąpić, zmieniając cenę. Strona (Kup lub Sprzedaj) i ilość pozostaną takie same. Jeżeli chcesz zastąpić zlecenie zmieniając zarówno cenę jak i ilość, znajdź je w „Bieżące zlecenia”, kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie i wybierz „Zastąp” z menu kontekstowego.

Jeżeli chcesz złożyć zamówienie w ramach spreadu, najpierw je rozwiń, klikając na ikonę w górnej części okna.

What is a Market Depth?

Uwaga: chociaż możesz mieć zlecenia innego typu (np. Stop Limit lub emulowany Stop), nie będziesz ich widział w module Głębokości Rynku. Będą one jednak nadal liczone przy obliczaniu całkowitej liczby wyświetlanej w nagłówku kolumny "Sprzedaj" lub "Kup".

Aby anulować zlecenie, które tam widzisz, kliknij na ikonę czerwonego krzyżyka obok zlecenia.

Możesz również dodać zlecenia Take Profit lub Stop Loss do swojego początkowego zlecenia, aby zabezpieczyć swoje zyski lub zminimalizować straty. Wystarczy wypełnić żądane parametry w panelu transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.

Dostosuj ilość lub cenę klikając na strzałki znajdujące się obok nich! Innym sprytnym sposobem jest kliknięcie na parametrze w polu i naciśnięcie klawiszy „W górę” lub „W dół”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?