Przejdź do głównej zawartości
Głębokość Rynku
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Głębokość Rynku to nazwa modułu udostępniającego listę aktywnych zleceń z limitem ceny zgrupowanych według strony transakcji i ułożonych według kursu.

Wiersze modułu Głębokość Rynku są oznaczone kolorami, tworząc histogram według całkowitej wielkości obrotów. Podsumowuje on całkowitą wielkość, zaczynając od najlepszej ceny kupna i sprzedaży (np. cena najbliższa cenie rynkowej). Moduł Głębokość Rynku pozwala na analizę warunków rynkowych przez odkrywanie poziomów cen i stref wsparcia/oporu. Nie zbieramy danych z wielu giełd w jednym widoku, co pozwala na porównanie sytuacji handlowej na różnych giełdach.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?