Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjePodręcznik UżytkownikaPlatforma handlowa (wersja desktopowa)
MAT - Multi-Account Trading (Transakcje na wielu rachunkach)
MAT - Multi-Account Trading (Transakcje na wielu rachunkach)
Zaktualizowano ponad tydzień temu

MAT pozwala na składanie zleceń na wybrany instrument finansowy na kilku rachunkach, oszczędzając tym samym czas tych, którzy realizują różne strategie jednocześnie, albo obsługują rachunki swoich klientów.

MAT - Multi-Account Trading

Moduł transakcji na wielu rachunkach wyświetla rachunki, które są wykorzystywane do kupna/sprzedaży instrumentu, wartość aktywów netto, wykorzystanie depozytu zabezpieczającego, wolne środki pieniężne, wartość i alokację. Alokacja wskazuje, w jakiej proporcji każde konto bierze udział w zakupie aktywów i jest obliczana automatycznie. Kwotę transakcji można ustawić ręcznie dla każdego rachunku lub przydzielić ją według jednej z wybranych metod.

Moduł transakcji na wielu rachunkach jest niezwykle łatwy w użyciu, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Otwórz moduł MAT z paska narzędzi. Wybierz instrument finansowy, którym chcesz obracać i przeciągnij i upuść go do zakładki MAT.

MAT - Multi-Account Trading

2. Dodaj rachunki, które chciałbyś wykorzystać do transakcji.

3. Wprowadź „łączną ilość”, aby wskazać całkowitą ilość będącą przedmiotem obrotu, która zostanie podzielona między rachunki lub powiel „ilość” dla każdego rachunku oddzielnie.

4. Wybierz jedną z metod alokacji:

  • Równomiernie - „łączna ilość” zostanie rozdzielona równomiernie na wszystkie rachunki

  • NAV - „łączna ilość” zostanie rozdzielona na wszystkie rachunki proporcjonalnie do ich NAV

  • Wolne środki pieniężne - „łączna ilość” zostanie podzielona na wszystkie rachunki proporcjonalnie do znajdujących się na nich wolnych środków pieniężnych

  • Pozycja - ilość otwartej pozycji zostanie zastąpiona przy każdym rachunku (jeżeli istnieje)

  • Alokacja - pozwala na ustawienie alokacji w procentach. Pamiętaj, że łączna alokacja może przekroczyć 100% lub być mniejsza niż 100%.

Wynik uzyskany za pomocą każdej z powyższych opcji można także dopasować ręcznie.

5. Sprawdź efektywną ilość. Może zdarzyć się tak, że „ilość efektywna” i „łączna ilość” różnią się od siebie. Na przykład: w module MAT masz 3 rachunki i chcesz wprowadzić transakcję na 100 akcji. Wybierając „równomiernie” jako opcję podziału, będziesz miał 33 akcje na każdy rachunek, a zatem liczba efektywna będzie wynosić 99.

6. Wybierz parametry zlecenia, takie jak typ zlecenia, czas trwania zlecenia, cena i cena stop.

7.Kliknij przycisk "Kup" (lub "Sprzedaj"), aby złożyć zlecenie. W ten sposób złożysz osobne zlecenie dla każdego z rachunków.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?