Przejdź do głównej zawartości
Podsumowania Konta
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podsumowania Konta zawiera rozszerzone informacje na temat Twojego portfela. Możesz tutaj zobaczyć swoje aktualne salda gotówkowe i instrumenty pogrupowane według typu. Jeżeli posiadasz dwa lub więcej instrumenty tego samego typu (np. dwie obligacje lub pięć akcji), pokażemy Ci również sumę cząstkową według typu.

Dla każdego instrumentu zobaczysz jego Symbol, Walutę, Średnią cenę, Zysk i Stratę oraz Wartość w walucie instrumentu. Dwie ostatnie pozycje są również dostępne w walucie domyślnej, dzięki czemu możesz porównać instrumenty w różnych walutach.

Porada: Skorzystaj z desktopowej lub mobilnej wersji terminala transakcyjnego, aby uzyskać dostęp do podsumowań historycznych z minionych dni.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?