Opłaty overnight
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dla pozycji krótkich i Forex (FX) stosuje się opłaty overnight.

Obliczenie opłaty overnight:

(abs(Wartość.Pozycji)*Stawka(%)/360)*dni = kwota za overnight, gdzie:

Wartość.Pozycji= Wielkość.Pozycji*Cena

Opłata overnight obliczana jest o godzinie 15:00 GMT w dni powszednie, opłaty overnight weekendowe obliczane są w środę. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że obliczenia opierają się na saldzie poprzedniego (zamkniętego) dnia handlowego.

Zależą one od warunków rynkowych i stale się zmieniają. Wszystkie aktualne opłaty overnight pozycji krótkich i FX można znaleźć w Strefie Klienta. Wszystkie pozostałe instrumenty nie podlegają opłatom overnight.

Image_from_iOS__10_.jpg
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?