Wszystkie kolekcje
PLATFORMA HANDLOWA EXANTE
API dla handlu automatycznego
API dla handlu automatycznego
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tak, oferujemy API do handlu algorytmicznego i monitorowania notowań. Nasze API jest oparte na najbardziej popularnym na rynku protokole FIX 4.4. Nasze połączenie z FIX umożliwia uzyskiwanie danych rynkowych i wykonywanie transakcji również za pomocą innego narzędzia transakcyjnego.

Nasz most FIX:

  • Daje dostęp do wszystkich dostępnych rynków

  • Pozwala na uzyskanie znormalizowanych danych ze wszystkich giełd

  • Umożliwia wykonywanie zleceń

Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do wielu innych podobnych ofert, nasze rozwiązanie pozwala na monitorowanie całej aktywności konta w interfejsie platformy handlowej EXANTE natychmiast po instalacji, jak również przez Twoje własne narzędzia wykorzystujące żądania API. Należy jednak pamiętać, że zlecenia złożone z interfejsu platformy transakcyjnej nie mogą być obserwowane przez FIX.

Chcesz skonfigurować połączenie FIX? Kliknij tutaj. Aby uzyskać dane uwierzytelniające do DEMO FIX, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta.

YMożesz również korzystać z naszego API HTTP – połączenia HTTP REST i API transmisji na żywo przez HTTP, zapewniającego dostęp zarówno do notowań na żywo, jak i historycznych, a także danych dotyczących podsumowań rachunków, zleceń, wymian i transakcji.

Użyj naszego API HTTP do projektowania eleganckich, szybkich i bogatych w dane aplikacji finansowych. Od inteligentnych botów powiadamiających i doradców strategicznych dla opcji, po aplikacje mobilne do analizy rynku, strony internetowe z notowaniami akcji i rozwiązania do handlu hurtowego. Buduj aplikacje nowej generacji, sprawdzaj swoje strategie handlowe i wizualizuj notowania rynkowe - wszystko to dzięki połączeniu z najlepszym źródłem danych rynkowych.

Jak to działa?

Aby dokonać oceny interfejsu API EXANTE HTTP, przejdź do Strefy Klienta.

Ile to kosztuje?

Dostęp do FIX i WEB API jest bezpłatny. Zanim złożysz wniosek o dostęp do LIVE FIX lub WEB API pamiętaj, że usługa ta jest dostępna tylko dla klientów posiadających konto o wartości wyższej niż 50 000 euro lub równowartość w innej walucie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?