Przejdź do głównej zawartości
Moduł Czas i Sprzedaż
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Czas i Sprzedaż wyświetla dane transakcyjne dla wybranego instrumentu na konkretnej giełdzie. Każdy wiersz reprezentuje tutaj dane przekazywane w czasie rzeczywistym przez giełdę, a mianowicie: znacznik czasowy transakcji, średnią cenę i całkowitą wielkość obrotu. Najnowsze transakcje są zawsze na szczycie, podczas gdy pozostałe są ułożone w porządku malejącym według czasu.

W przypadku, gdy instrument nie zawiera danych transakcyjnych, wyświetlimy w tym oknie ostrzeżenie:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?