Pobieraj dywidendy
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli posiadasz akcje przed ustaloną przez firmę ex-date, masz prawo do dywidendy.

Data wypłaty zazwyczaj ustalana jest na jeden miesiąc po record-date. Dywidendy są automatycznie zapisywane na rachunku klienta w dniu ich wypłaty.

Jeżeli obowiązują podatki, są one potrącane w osobnej transakcji. Szczegóły podatkowe można znaleźć w polu Komentarz.

Etapy dotyczące płatności

  • Spółka ogłasza dywidendę z akcji

  • Spółka ustala record-date i przesyła komunikat prasowy w celu poinformowania akcjonariuszy. Zwykle po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W większości przypadków dywidendy są wypłacane w ciągu następnego roku obrotowego.

  • Record day: wszyscy akcjonariusze zarejestrowani do tego dnia są uprawnieni do otrzymania wypłaty dywidendy.

  • Następny dzień: o pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-date), ponieważ od tego dnia akcje sprzedawane są bez prawa do dywidendy (co oznacza, że każdy, kto kupuje akcje po dniu ex-date, nie otrzyma najbliższej wypłaty, zamiast tego dywidendę otrzymuje sprzedający). Datę ex-date ustala się na podstawie zasad giełdowych.

  • Data wypłaty: zasadniczo, miesiąc po record-day - to wtedy klienci otrzymują dywidendy na swoje rachunki.

W niektórych przypadkach, klienci mogą otrzymać środki z kilkudniowym opóźnieniem z powodu przetwarzania dokumentów.

Informacja o wypłaconej dywidendzie i zastosowanym podatku jest podawana w zakładce Transakcje Strefy Klienta.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?