Wszystkie kolekcje
TWÓJ RACHUNEK
Podatek od Twoich dywidend
Podatek od Twoich dywidend
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podatek od dywidend jest regulowany zgodnie z prawem kraju, w którym spółka handlowa jest zarejestrowana i notowana.

Spółka EXANTE świadczy swoje usługi inwestycyjne na zasadzie „tylko wykonanie” i nie jest pośrednikiem potrącającym środki pieniężne, ani pośrednikiem podatkowym. Wszelkie wpływy z transakcji z udziałem instrumentów finansowych lub akcji korporacyjnych są przekazywane klientom dokładnie w takiej kwocie, w jakiej zostały otrzymane od kontrahentów spółki EXANTE (powierników/depozytariuszy wyższego szczebla), bez potrącanych podatków.

Wszelkie informacje dotyczące dywidend i związanych z nimi wyliczeń podatkowych znajdują się w dziale Transakcje w Strefie Klienta.

Image_from_iOS__6_.jpg
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?